Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Inlägg märkta ‘riksbanken’

Storbankerna har staten och skattebetalarna att tacka för mer än hälften av sina vinster. Riksbanken har räknat ut vad statliga garantier (i form av det outtalade löftet att rädda de som är ”för stora för att falla”) är värda för bankerna. I rapporten ”Lämplig kapitalnivå i svenska storbanker” finns ett appendix på sid 49 där den högintressanta beräkningen finns med. Den visar att mellan 2002 och 2010 fick Nordea, SEB , Handelsbanken och Swedbank en ränterabatt om 0,86-procentenheter när de lånade på marknaden med pappa Staten i ryggen. Att skattebetalarna implicit gått i godo för att storbankerna kan betala tillbaka sina lån innebär omräknat i kronor en vinst på 30 miljarder för bankerna. Det är mer än hälften av deras samlade årsvinster under den här perioden (58 miljarder)!

När bankernas upplåningskostnader nu höjs något (bland annat på grund av skärpt reglering för hur mycket kapital de måste ha för att låna ut pengar till privatpersoner och företag), vore det för mycket begärt om de inte skyfflade över hela denna kostnad på kunderna den här gången? Har man fått 30 miljarder skulle det vara snyggt med ett litet ”tack”.

(Tack till DN som skrev om detta i dagens papperstidning, men struntat i att lägga ut artikeln på nätet)

Read Full Post »

Wolfgang Munchau skriver i sin krönika i FT.com att världens centralbanker bör börja ta hänsyn till bopriserna när de sätter räntan. Han menar att det gör de redan idag, men erkänner det inte, och tar Sveriges Riksbank som ett exempel. Det skapar förvirring på marknaden. Därför vore det mer ärligt och effektivt att baka in bopriserna på något sätt i inflationsunderlaget.

Han tar sin utgångspunkt i IMF´s analys av hur bomarknaden påverkar den övriga ekonomin.

Read Full Post »

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 2 037 andra följare