Garanterat dyr trygghet

”Garantiprodukter”, som aktieindexobligationer fortsätter ta mark, och det rejält. DI skriver att volymerna nästan fjortonfaldigats på tio år, och att ökningen mellan 2006 och 2007 ökade med 60 procent. Hans Bolander passar på att – rätteligen – varna för de onödigt höga avgifterna. Finansinspektionen kritiserar den bristfälliga informationen vad gäller risker och priser. Sen ska […]