Gambla inte med pensionen!

Generationsfonder som lämnar för stor andel i aktier när det närmar sig pensionering utsätter spararna för alltför stora risker. I denna artikel i FT.com ger professor Zvi Bodie sitt stöd till den traditionella tumregeln att man bör ha lika stor andel i aktier (i % i förhållande till obligationer) som blir kvar om man drar […]