Många utan sparande

Krockkudde saknas alltjämt för många ifall privatekonomin kör i diket: ”Drygt en tredjedel av Sveriges vuxna befolkning har fortfarande inget sparkapital alls eller som mest 10 000 kronor trots att hushållen de senaste åren har fått högre inkomster. Det gäller såväl sparande till reserv som till pension. Enbart hälften av dem som själva anser att […]