Inte självklart att amortera

DI skriver om valet mellan att amortera på bostaden eller inte. Intressant hur olika de två privatekonomerna svarar: ”Jag tycker egentligen alltid att alla ska amortera. Undantaget är unga familjer som kanske blivit tvungna att ta hela sin buffert till kontantinsatsen för ett bostadsköp. Till dess att de har byggt upp ett buffertsparande för oförutsedda […]