”Med normal ränta faller bopriserna ned 20 procent”

Statens Bostadskreditnämnd räknar med jämna mellanrum på oliak scenarior för utvecklingen på bostadsmarknaden. I sin senaste rapport från i maj, så spår de att förr eller senare så kommer bopriserna falla. När räntan förr eller senare återgår till en normal nivå: ”Ett högt globalt sparande i Asien och i de oljeproducerande länderna i kombination med […]