Bostadspriserna i topp – för sista gången?

Idag kom Mäklarstatistik som visar att priserna nått nya rekordnivåer. Den prisnedgång som Finanskrisen förde med sig är nu helt återhämtad i riket (utom i storstäderna där det återstår någon liten procentenhet innan nya topprekord sätts även där).

Samtidigt träffade storbankerna finansinspektionen för att ge sin feedback på förslaget att införa lånetak på mellan 75 och 90% av bostadens värde.

Bankerna – som tidigare sagt att ingen bubbla är i sikte – varnar nu för prisfall på uppemot 30% om sådana lånebegränsningar införs. När bankernas lönsamhet helt plötsligt står på spel, har man upptäckt att det ändå finns luft i priserna. Varför skulle annars 30% pysa ut direkt bara folk inte får låna till hela köpeskillingen längre?

Läs för övrigt Hassler och Krusells intressanta ”motvalls”-inlägg i debatten. De uppmanar Finansinspektionen att hålla tassarna borta. Myndigheter vet inte bättre än bostadsköpare om det finns en bubbla eller inte och reglering gör mer skada än nytta, tycker de.

”Med normal ränta faller bopriserna ned 20 procent”

Statens Bostadskreditnämnd räknar med jämna mellanrum på oliak scenarior för utvecklingen på bostadsmarknaden. I sin senaste rapport från i maj, så spår de att förr eller senare så kommer bopriserna falla. När räntan förr eller senare återgår till en normal nivå:

”Ett högt globalt sparande i Asien och i de oljeproducerande länderna i kombination med en underskattning av riskerna i den globala ekonomin har pressat ned realräntorna och riskpremierna på finansiella tillgångar. De räntor och riskpremier som vi kunde observera framförallt under åren 2003 till 2007 var inte långsiktigt hållbara utan de speglade de stora obalanserna i världsekonomin. Detta ledde fram till den härdsmälta som i fjol drabbade världsekonomin och det finansiella systemet. Den lågkonjunktur som blev följden har pressat ned nominella och reala räntor till mycket låga nivåer…


…Slutsatsen är att det finns gott om kapital att tillgå för hushållen. Aldrig tidigare har det varit så billigt att låna pengar som idag

…Långsiktigt talar BKN:s prismodell för lägre bostadspriser. Vid en jämförelse av bostadsprisernas utveckling med utvecklingen av hyrorna över tiden framstår bostadspriserna redan vid dagens räntenivå som höga. Vi har en bostadsmarknad som vilar på dagens låga realräntor. Vi kan säga att vi tack vare myndigheternas åtgärder inte har haft någon finansieringskris på den svenska bostadsmarknaden, men att vi har en latent bostadskris genom att bostadsmarknaden vilar på icke uthålligt låga bostadsräntor

…Till skillnad ifrån vad vi sett i andra länder så har bostadspriserna i Sverige ännu inte anpassats nedåt..


…Våra beräkningar på BKN säger att småhusmarknaden är cirka 5 procent övervärderad idag med dagens räntor. Skulle räntorna stiga så faller priserna mer. En återgång till normala räntenivåer på 5 till 6 procent skulle i princip medföra reala småhusprisfall på omkring 20 procent…

Vi kan inte utesluta boräntor på 7 till 8 procent. Räntor på sådana nivåer skulle eventuellt sänka bostadsmarknaden som idag hålls uppe av de mycket låga räntorna och en stark utlåningstillväxt från bankerna…

Så kan ett resonemang se ut om varför bopriserna borde ned.

Om räntan hinner höjas (Riksbanken är framåtblickande) kraftigt samtidigt som arbetslösheten fortsätter stiga (efter att konjunkturen nått botten dröjer det minst ett år innan det ljusnar på arbetsmarknaden igen) så kan BKN bli sannspådd.