Marknaden tror på snabbare ränteuppgång än Riksbanken

Riksbanksterminen som kan handlas på Stockholmsbörsen visar att marknadens aktörer tror på en snabbare vändning uppåt för styrräntan… … än vad Riksbanken själv räknar med i sin senaste prognos: Kv 1 2009 Kv 2 2009 Kv 1 2010 Kv 1 2011 Kv 1 2012 Reporänta 1,5 0,6 (0,9) 0,5 (0,8) 0,8 (1,6) 3,0 (3,2) Källa: […]