Marknaden tror på snabbare ränteuppgång än Riksbanken

Riksbanksterminen som kan handlas på Stockholmsbörsen visar att marknadens aktörer tror på en snabbare vändning uppåt för styrräntan… … än vad Riksbanken själv räknar med i sin senaste prognos: Kv 1 2009 Kv 2 2009 Kv 1 2010 Kv 1 2011 Kv 1 2012 Reporänta 1,5 0,6 (0,9) 0,5 (0,8) 0,8 (1,6) 3,0 (3,2) Källa: […]

Ska vi slå vad om räntan?

Nu ska det bli lättare att få reda på vad marknadens aktörer egentligen tror om Riksbankens framtida styrräntan. Nasdaq OMX Stockholmsbörsen lanserar nämligen en ”riksbankstermin”, som man tror att man är först med i världen. Det kan ge en bättre och tydligare bild av hur den samlade expertisens förväntningar ser ut. Ingen enskild expert är […]

Hög på låg ränta

Ser just nu ett program i trean om hur det är att röka på. Vi vet i alla fall vad effekten blir när Hemnetknarkare med svåra abstinensbesvär släpps ut på marknaden med rekordlåg ränta i blodet: priserna går upp igen! Trots ett rekordstort utbud, så ökade bopriserna i februari. Många som inte lyckades sälja i […]

Det går fort nu…

I senaste numret av Privata Affärer (som uppenbarligen är riktigt färskt då det redan står januari 09 på omslaget) säger Annika Winsth, chefekonom på Nordea, att hon inte tror på någon mer räntesänkning: ”Det är botten som vi ser det nu. Men vi får låta tiden gå och se hur marknaden stabiliseras.” Nu har tiden […]

FI: Bankerna är både snälla och giriga på samma gång

Har bankerna passat på att sko sig på sina kunder nu när de kan skylla högre utlåningsräntor på finanskrisen? De har ju själva sagt att de ska öka sina marginaler, så det ligger nära till hands att misstänka att så är fallet. Finansinspektionen har nu kommit ut med den första av sina rapporter där den […]

Smuts på kristallkulan

Credit till Tomas Pousette för den självkritiska insikten i DI att ekonomiska prognoser är väldigt vanskliga: ”Ränteprognoser är osäkra eftersom de beror på ränte- och inflationsutvecklingen där överraskningarna ofta är stora”, säger Tomas Pousette, som har jämfört prognoser med utfall sedan 2002. (Den största prognosmissen var sommaren 2003, då den korta räntan dök hela två […]