FI: Bankerna är både snälla och giriga på samma gång

Har bankerna passat på att sko sig på sina kunder nu när de kan skylla högre utlåningsräntor på finanskrisen? De har ju själva sagt att de ska öka sina marginaler, så det ligger nära till hands att misstänka att så är fallet.

Finansinspektionen har nu kommit ut med den första av sina rapporter där den ska undersöka om effekterna av statens garantipaket och ”stabilitetsåtgärder” kommer låntagarna tillgodo. Det verkar dock som att FI vare sig kan bekräfta eller förkasta misstanken om att bankerna inte sänker utlåningsräntorna så mycket som de kan. Det är både ris och ros i FIs rapport:

”Utlåningsräntorna till allmänheten med korta räntor har dock fallit något mindre än vad motsvarande interbankräntor fallit. Däremot har utlåningsrän-torna för längre löptider sänkts i större utsträckning än vad räntorna på sä-kerställda obligationer har fallit på andrahandsmarknaden.”

Om låntagarna både är vinnare och förlorare, så verkar det som att de som sparar på banken enbart är vinnare:

”Bankerna har sedan början av oktober sänkt sina inlåningsräntor med cirka 60-100 punkter på de största sparkontona vilket är betydligt mindre än ned-gången i interbankräntan på över 200 punkter. Bankerna har alltså förbättrat inlåningsvillkoren för allmänheten relativt utvecklingen på interbankmarknaden”

Apropå konkurrensen mellan bankerna skriver FI:

”Konkurrensen mellan bankerna avgör till stor del vilka räntor som erbjuds. Detta kan bland annat exemplifieras av att tre månaders räntan och två års räntan för bolån endast skiljer sig några enstaka punkter mellan alla banker och kreditinstitut vid varje given tidpunkt (se diagram nedan). Detta även då deras upplåningsstrukturer och upplåningskostnader skiljer sig betydligt mer åt.
Konkurrensen kan alltså vara en betydligt viktigare faktor än de faktiska upplåningskostnaderna när utlåningsräntorna sätts. Detta åtminstone när räntorna för varje enskild aktör jämförs med varandra.”

FI verkar alltså tillfreds med att konkurrensen fungerar, men tycker ändå vi skall räkna med högre utlåningsräntor på grund av kaptitaltäckningsregler:

”Utvecklingen inom banksektorn den senaste tiden har visat att marknaden sannolikt inte kommer att tillåta att bankernas egna kapital sjunker i den utsträckning som tidigare förväntades.
För att uppnå samma procentuella avkastning som tidigare förutsågs, krävs därför att bankerna kompenserar sig genom större marginaler i sin utlåning.”

Ökad kreditrisk spär på argumenten för högre utlåningsräntor:

”De nya förutsättningar som finanskrisen inneburit gör att man kan ifrågasätta om bankerna kommer att sänka riskpremierna i utlåningen till den låga nivå som gällde innan krisen bröt ut. Detta, liksom behovet av högre eget kapital, kommer att försvåra en återgång till samma nivå på utlåningsräntorna som innan finanskrisen bröt ut.”

Men, hur var det då med bankernas marginaler på utlåningen. Har de redan ökat dem mer än ”skäligt”? Det kan faktiskt inte FI svara på. De har inte fått tillräckliga uppgifter från bankerna för att dra någon slutsats om det:

”I och med att bankerna inte kunnat rapportera sina upplåningskostnader för denna period går det inte att dra slutsatser om hur bankernas utlåningsräntor påverkats i relation till deras upplåningskostnader. Eftersom det finns andra faktorer som påverkar bankernas upplåningskostnader för denna utlåning, kan ingen definitiv slutsats dras om huruvida bankerna ökat sina utlånings-marginaler.”

Mer i ämnet:

DI.se: Därför sänker inte bankerna räntan

DI.se: Ilskan växer mot snåla storbanker

DI.se: Bolånekunder kläms i kreditkrisen

Anders Andersson´s blog: Bankerna smyghöjde räntemarginalen med 1 procent

Aftonbladet.se: ”Bonusar och bolåneräntor hänger inte ihop

Aftonbladet.se: Anders Borg till attack mot bankledningarna

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s