From förhoppning från FI

Dagens grej på bomarknaden är Finansinspektionens hot om att strama upp utlåningen för att minska risken att lånen överstiger värdet ifall priserna rasar. Nu verkar detta bara vara en förhoppning från FI att bankerna ska gå med på det frivilligt. Frågan är om det ändå inte behövs lagstiftning till slut för att det ska bli […]

FI: Bankerna är både snälla och giriga på samma gång

Har bankerna passat på att sko sig på sina kunder nu när de kan skylla högre utlåningsräntor på finanskrisen? De har ju själva sagt att de ska öka sina marginaler, så det ligger nära till hands att misstänka att så är fallet. Finansinspektionen har nu kommit ut med den första av sina rapporter där den […]