IMF varnar för överbelånade svenskar

Internationella valutafonden IMF sällar sig till de som är orade över svensk bostadsmarknad. Tidigare i veckan varnade EU-kommissionen för att svenskarna är för högt belånade och rekommenderar bl a att ränteavdragen för bostadslån fasas ut och att fastighetsskatterna bör höjas.

Samma medicin förordar IMF:

 

-Amorteringskrav på nya bolån kan bli nödvändigt för att hantera riskerna med den höga skuldsättningen bland hushåll i Sverige.

 

-På medellång sikt kan det även bli nödvändigt att höja fastighetsskatten och sänka avdraget för räntorna på bolån, enligt fonden, som på fredagen redovisar sin årliga genomgång av svensk ekonomi.

 

-IMF tror även att en sänkning av bolånetaket, från 85 till 75 procent, kan bli aktuellt.

 

IMF varnar samtidigt för risker i Sveriges finanssystem, med en banksektor som är mer än fyra gånger så stor som BNP och beroende av finansiering i utlandet.

Med en genomsnittlig skuldnivå på över 1,7 gånger hushållens disponibla inkomster skulle ett plötsligt och omfattande prisfall för bostäder kunna slå mot både konsumtionen och bankerna. I kölvattnet riskerar Sverige högre arbetslöshet, ännu lägre inflation och problem med kreditförluster och högre finansieringskostnader för bankerna, skriver IMF i sin rapport.

 

Liksom EU-kommissionen ser IMF:s ekonomer även ett problem med att det finns för lite bostäder tillgängliga i svenska storstäder. För att öka utbudet föreslår IMF fortsatta reformer av hyresmarknaden, förenklade byggregler och åtgärder som stimulerar konkurrens i byggsektorn.

Tuffare regler gör rörliga bolån dyrare?

I SBABs senaste konjunkturrapport skriver Tomas Pousette att det under närmaste åren är billigare att ha tremånaders boränta än att ha bundet på längre tider under samma period. Men, varnar han, politiska beslut kan förändra den slutsatsen. Om man t ex inför krav på amortering och sänker belåningsgraden, så ”drabbar” det kortare löptider snabbare än bundna. Dessutom skulle bolån med kort bindningstid också drabbas direkt om det infördes krav på bankerna att ha längre kapitalbindningstid i finansieringen av utlåningen. Då skulle ett tremånaders lån bli 0,5% dyrare i ett slag, och därmed slutar det enligt hans prognos att vara fördelaktigt med rörlig ränta.

”Den som väljer bindningstid för boräntan bör således hålla sig uppdaterad på vilka förändringar som finansinspektionen och finansdepartementet kan komma att föreslå för bolånemarknaden.”, skriver Pousette.

Det gäller alltså numer att även vara påläst på de senaste politiska utspelen, och ha känsla för vad valrörelsen har att komma med, för att ta kloka boräntebeslut…

Tuffare krav på bolånekunder

SEB stramar upp villkoren för bolånen. Nivån för bottenlånen sänks från 85 procent till 80 procent. Och sedan i somras gäller att topplånen ska amorteras snabbare, max tio år, enligt ett pressmeddelande. Banken sätter också upp som villkor att kunden ska klara av en ränta på sju procent, från tidigare 6,5 procent. Banken motiverar förändringen med att räntorna kommer att stiga.

”Förändringar görs för att så långt som möjligt säkra att kunderna klarar sin ekonomi även i tuffa tider och därför har SEB valt att fokusera på att förändra och strama upp avseende de delar som utgör högst risk – topplånen”, skriver banken.

Är detta början på en trend? Om fler banker hakar på är det ett litet bidrag till motandet av Olle i grind för att undvika bobubbla. Men det krävs tuffare åtstramningar än så för att det ska vara en utlösande faktor för ett prisfall.

Vem vågar spela med öppna kort?

SEB har tagit ett steg mot större transparens, och ökade möjligheter för kunderna att vet ahur mycket banken tjänar på deras bolån. Numer så publicerar nämligen SEB sina upplåningskostnader för kunderna. Eftersom jag inte är kund har jag inte kunnat se hur det ser ut, men initiativet låter lovande. Bäst förberedd för en förhandling med olika banker är man ju om man vet vad banken köper in pengarna till för kostnad. Om man t ex vet att SEB kan låna upp pengarna billigare än Swedbank, och man ändå fått ett bättre erbjudande från Swedbank, kan man ju pressa SEB med att ”ni har verkligen råd att ge mig ett bättre bud än Swedbank!”.

Vilka banker följer efter?

Handelsbankens subprimelån

Lånefesten är igång igen!

Annars så försiktiga Handelsbanken gör nu en offensiv för att ragga lånekunder bland bostadsägare genom att erbjuda räntefritt lån i ett år för renovering. Efter ett år övergår lånet till ett vanligt bolån hos SHB. Man måste samla sina bankaffärer hos dem, för att få utnyttja deras ”ROT-lån”. Är man redan kund hos SHB och ändå tänkt att låna till renovering är det ju bra. Annars ska man nog akta sig för att dra på sig mer lån i dessa tider, såvida inte renoveringen är en garanterad värdehöjare…

SBABs bolån inte billigast hos SBAB

Det verkar som att SBAB köper sig marknadsandelar genom att låta andra sälja lånen billigare än SBAB själva.

Bakom ICA Bank, Ikano och Länsförsäkringars bolån ligger SBAB. Det fick jag höra när jag frågade killen på Erik Olsson Fastighetsförmedling vilka som ligger bakom de bolån mäklaren erbjuder under varumärket ”Bättre Bolån”. Jag frågade då hur det kan komma sig att bolånet blir dyrare hos SBAB direkt, än om jag tecknar det via Erik Olssons säljare. Han svarade att de har en deal med varandra som bägge vinner på (eller ”det är en win-win-situation”, som han uttryckte det): ”vi förmedlar kunder till SBAB, och de ger oss rabatter till våra kunder”.

Följande erbjöds jag: 1,78 % för 3-månaders bindningstid (att jämföra med att jag skulle få 1,93 % under samma förutsättningar hos SBAB direkt på deras hemsida), med ytterligare 15 punkters rabatt under första året (1,63% ränta alltså). Det intressantaste av allt är att jag skulle få ytterligare 30 punkters rabatt om jag även sålde mitt boende via Erik Olsson. Då skulle räntan under första året hamna på 1,33%. Ett mycket starkt ekonomiskt incitament  att välja just den mäklaren. Mycket smart av Erik Olsson! Och ännu smartare blir det när man förstår att detta nog är Erik Olssons sätt att ”ta betalt” av SBAB för att skicka dem kunder. För idag får man ju som mäklare inte ta betalt för kredittjänster. Det blir först möjligt med den nya fastighetsmäklarlagen som är försenad och kanske kommer i mitten på 2010.

Erik Olsson tjuvstartar i gränslandet för det tillåtna, och kommer säkert vinna kunder på detta.
SBAB kan priskonkurrera i smyg, utan att göra sina gamla bolånekunder arga över att de betalar för mycket.

Som Erik Olsson-killen i telefonen sa: ”en win-win situation”…

(För övrigt så berättade han att bästa räntan får man om man lånar mer än 2,5 miljoner, men inte låter lånebeloppet överskrida 65% av bostadens värde. Det är de två brytpunkterna som SBAB uppenbarligen använder för sina kalkyler. )

Bunden ränta bör ge mer rabatt

Det är egentligen självklart, men lätt att glömma bort. Ju längre du binder dig vid att vara kund hos banken, desto bättre deal borde du få. Så binder du bolånen borde du se till att få en bättre rabatt på räntan än vid rörligt. Det håller även bankfolket med om:

”Ju längre bindningstid, ju större möjlighet till rabatt”, säger Handelsbankens Anna Svensson till Aftonbladet.

Det är ju som ”bindningstider” för mobiltelefoner. Telefonerna blir billigare (mer subventionerade) ju längre bindningstiden är.

FI: ”Bankerna har sänkt räntorna tillräckligt”

Finansinspektionen kommer i sin andra rapport ”utvärdering av stabilitetsåtgärder” fram till att bankerna sänkt utlåningsräntorna till kunderna i den utsträckning som de kunnat, och ger ingen ammunition till misstankarna om att bankerna passar på att sko sig:

Bankerna har sänkt utlåningsräntorna till allmänheten i takt med att det allmänna ränteläget fallit.”

Och idag var SEB attans snabba med att sänka rörliga räntan med lika mycket som Ingves: 1,75 %.

Men det kanske ändras framöver? Swedbanks ordförande Carl Eric Stålbergs talar ju öppet om att de ska bättra på sina lånemarginaler.

Smuts på kristallkulan

Credit till Tomas Pousette för den självkritiska insikten i DI att ekonomiska prognoser är väldigt vanskliga:

Ränteprognoser är osäkra eftersom de beror på ränte- och inflationsutvecklingen där överraskningarna ofta är stora”, säger Tomas Pousette, som har jämfört prognoser med utfall sedan 2002.

(Den största prognosmissen var sommaren 2003, då den korta räntan dök hela två procentenheter under den prognos som analytikerkåren hade gett tolv månader tidigare.)

Granne med artikeln om ”proffsens räntemiss” finns undersökningen som visar att nio av tio bostadsägare inte tänker ta nya lån under det kommande året.

Sorry bilhandlare, sorry K-rauta, sorry Ballingslöv…

”Varning för räntetaket”

DI skriver att bankerna tar ”hutlöst betalt och ställer oskäliga villkor för dem som vill ha tak på sina räntor”. Ett rörligt bolån med ”räntetak”, som allt fler banker erbjuder nervösa kunder, garanterar att räntekostnaden håller sig under en viss nivå. Men det kostar för mycket enligt en doktoranden Linus Kaisajuntti på Handels i Stockholm, som DI talat med.