Smuts på kristallkulan

Credit till Tomas Pousette för den självkritiska insikten i DI att ekonomiska prognoser är väldigt vanskliga: ”Ränteprognoser är osäkra eftersom de beror på ränte- och inflationsutvecklingen där överraskningarna ofta är stora”, säger Tomas Pousette, som har jämfört prognoser med utfall sedan 2002. (Den största prognosmissen var sommaren 2003, då den korta räntan dök hela två […]