Risktagande ärftligt

Handelsprofessorn Magnus Johannesson omskrivs i dagens DI som en ”beteendeekonom som slagit in på den växande forskningsgren som kallas neuroekonomi”. Där nämns att han håller på med en studie som visar att riskbenägenhet är ärftligt: ”En samkörning mellan tvillingregistret och deras PPM-val visar att barn till riskbenägna föräldrar tar större risker än barn till försiktigare […]