Risktagande ärftligt

Handelsprofessorn Magnus Johannesson omskrivs i dagens DI som en ”beteendeekonom som slagit in på den växande forskningsgren som kallas neuroekonomi”. Där nämns att han håller på med en studie som visar att riskbenägenhet är ärftligt:

”En samkörning mellan tvillingregistret och deras PPM-val visar att barn till riskbenägna föräldrar tar större risker än barn till försiktigare föräldrar.”

Pofessor Johannesson har ett intressant forskningsområde, som framgår av hans tidigare publicerade studier och ”papers”.