Fritidshus blir billigare

Di återger Mäklarstatistiks siffror för maj 2008 och april 2009, och enligt dem så har fritidshusen backat i pris. I hela riket med 2 procent, i Stockholm med 3 medan Skåne-husen nu är 10 procent billigare. Bilden bekräftas av Boolis siffror, återgivna på di.se. ”Fritidshus är en lyxvara som vi kan avvara i sämre tider. […]

Billigare fritidshus i framtiden

Allt färre svenskar köper fritidshus – försäljningen har minskat med över 30 procent på 20 år. Enda undantaget är åldersgruppen 60+, visar en undersökning som SCB gjort åt SVT:s Rapport. Antalet fritidshusköpare har minskat mest bland dem upp till 30 år, där antalet mer än halverats. Unga behöver alltid någonstans att bo, alltså finns det […]