Dagens boktips: ”The (honest) truth about dishonesty”

Dan Ariely, en av de bästa författarna av populärvetenskaplig litteratur inom området ”beteende-ekonomi” följer upp de tidigare böckerna om människans irrationella beteende, med en bok om hur vi ljuger. För andra, men framför allt för oss själva. Bland annat har jag genom hans forskning fått lära mig att man blir mer oärlig i största allmänhet […]

Lyckad bortrationalisering av den ekonomiske mannen

Hur rationell är du, lille vän? -Jotack, fullt beräknande även idag. Hur är det själv? Länge har synen på människan som en rationell varelse – till skillnad från de känslostyrda djuren – varit förhärskande bland tänkare vars syn på samhället bottnar i Upplysningen. Alldeles för länge har den tron varit utgångspunkten inom ekonomisk vetenskap. De […]