”Medierna överdriver prisfallet på bostäder”

Företaget Second Opinion har på uppdrag av Mäklarsamfundet tittat på hur mediernas rapportering i höstas stämmer överrens med hur bopriserna sedan utvecklades och är kritisk mot rapporteringen: ”…många var de experter, professorer, ekonomer och branschföreträdare som siade och gjorde prognoser om bostadsmarknaden under hösten 2008. Nästan alla spådde kraftigt fallande bostadspriser – ända upp emot […]